Scroll to top

Werking

Hieronder vindt u meer informatie over de praktische aspecten van de therapie. Bij een eerste intakegesprek wordt dit nog verder toegelicht voor uw specifieke situatie.

Verloop

Een aanmelding kan gebeuren via de telefoon of via mail. Neem dus gerust contact op!

 • Bij een eerste intakegesprek luister ik graag naar de hulpvraag.
 • Indien nodig, geef ik een voorschrift voor een logopedisch onderzoek mee, waarmee u naar de arts dient te gaan.
 • Na het onderzoek maak ik een verslag op, dat naar de arts wordt verstuurd samen met het voorschrift voor logopedische therapie.
 • Ten slotte stuur ik zowel het verslag als het voorschrift op naar de mutualiteit.
 • De adviserend geneesheer bekijkt de aanvraag en laat zijn goedkeuring of afkeuring weten aan zowel de patiënt als de logopedist.

Tarieven

Als geconventioneerd logopediste, hanteer ik de tarieven die zijn vastgesteld door het RIZIV. Hieronder vindt u de tarieven die gelden vanaf 1 augustus 2020.

 • Logopedisch onderzoek van 30 minuten: €32,83
 • Logopedische therapie van 30 minuten: €26,50
 • Logopedische therapie van 60 minuten: €53,22

Terubetaling

 • Indien er terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering vanuit het RIZIV, krijgt u ongeveer 75% van het bedrag terug bij een gewone tegemoetkoming en ongeveer 90% bij een verhoogde tegemoetkoming. De exacte bedragen kan u terugvinden op de website van het RIZIV.
 • Indien er geen terugbetaling mogelijk is vanuit de verplichte verzekering, kan er een gedeeltelijke terugbetaling aangevraagd worden via de aanvullende verzekering vanuit de mutualiteit. Het aantal sessies en de terugbetalingstarieven zijn verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. De exacte bedragen kan u terugvinden op de website van uw mutualiteit.
 • Indien er geen enkele terugbetaling mogelijk is, kan u uiteraard nog steeds bij mij terecht. In dat geval gelden evenwel dezelfde tarieven.

INTERESSANTE WEBSITES